Karpatské neboobservatórium Kolonica

web žiackej školskej rady

Характерістіка школы

        Ґімназія в Снинї взникла в роцї 1953 як школа, котрой посланём є давати общу освіту і приготовити штудентів на высокошкольскы штудії. Зa 66 років єствованя школа приготовила до далшого жывота і штудія понад 4900 aбсолвентів. Mногы з них ся у вызначній мірї реалізовали в різных областях жывота общества і про цїлы ґенерації учітелїв школы суть тым найлїпшым прикладом.
В сучасности в школї штудує 214 штудентів у 12 класах, з того є 6 клас 4-річного штудія і 6 клас 8-річного штудія. В школї робить 36 робітників, з того 26 учітелїв. У школьскім освітнїм проґрамі першорядым цїлём є підняти уровень навчаня чуджіх языків – у школї ся учіть aнґліцькый язык, французьскый, нїмецькый, російскый і іспаньскый язык – і розвивати інформачно-комунікачны технолоґії в процесї навчаня вшыткых предметів.
Школа ся довгый час актівно залучать до різных едукачных проєктів, вдяка котрым ся підвышують і розшырюють компетенції школярїв і учітелїв і злїпшує ся матеріална база 18 фаховых мултумедіалных клас і далшых (інтеґралных) частей школы. В школї ся находять мултімедіалны класы словацького языка і літературы, чуджіх языків, математікы, фізікы, інформатікы, хемії, біолоґії, історії, ґеоґрафії, выховных предметів, лабораторії на навчаня фізікы, хемії, біолоґії і языків. У авлї школы з капацітов 130 oсоб ся сістематічно одбывають акції розлічного характеру, напр. лекції позваных вызначных особностей з културно-общественного і научного жывота, семінары, бісїды, конференції, відеоконференції, стрїчі з родинами, стрїчі абсолвентів школы розлічных ґенерацій і різны общественны подїї, через котры школа декларує факт, же є отворена про шыроку публіку.

РНДр. Iвета Лазорова

© ® 1.7.2010.