Dnes má meniny:Začiatok šk. roka
5. IX. o 8.50


príjemné prežitie letných prázdnin

Oznam

6.6.2022.

Aktuálne informácie o dianí v škole nájdete na našej novej stránke: kliknite tu...

Ponuka na prenájom majetku – O.V.S.

14.3.2022.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady...

Oznam

10.2.2022.

Informácie k prijímacím skúškam na šk. rok 2022/2023

2.2.2022.

Spolu úspešnejší 2

20.1.2022.

Cieľom programu Spolu úspešnejší 2 je pokračovať v zmierňovaní dopadov pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov stredných škôl...

Spolu úspešnejší 2021

18.10.2021.

Cieľom programu Spolu úspešnejší 2021 je zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov stredných škôl...

Oznam

24.8.2021.

Ponuka na prenájom majetku

29.7.2021.

Pre viac informácií si pozrite tento súbor...
Oznam

12.7.2021.

Na vyplnenie prihlášky klikni tu...

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2021/2022

26.2.2021.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...
Oznam

26.2.2021.

Poukázanie 2% z dane za rok 2020

10.2.2021.

Vážení rodičia a sympatizanti Gymnázia v Snine,
je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% z dane za rok 2020 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu...


Oznam

22.9.2020.

Plenárna schôdza RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA (RZ)

3.9.2020.

Oznam

3.9.2020.

Oznam

31.8.2020.

Upresnenie Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja k nástupu do školy pre zahraničných študentov:

Všetci zahraniční žiaci sa musia zaregistrovať na: klikni tu...

Zahraničí žiaci, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky nemôžu nastúpiť do školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a ani sa ubytovať na internáte v zriaďovateľskej...

Oznam

31.8.2020.

Milí žiaci, zákonní zástupcovia a zamestnanci školy, srdečne Vás pozdravujem a verím, že ste všetci zdraví.

Pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 Vám predkladám usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v našej škole v súvislosti...

Oznam

21.8.2020.

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach píše PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD., predsedovi Prešovského samosprávneho kraja a apeluje na predsedu a na poslancov Zastupiteľstva PSK, aby ponechali Gymnázium v Snine v sieti škôl a školských zariadení PSK bez zmeny názvu a sídla. Vysoko si ceníme našu spoluprácu s UPJŠ v Košiciach a ďakujeme za podporu.

Úplné znenie listu: kliknúť tu...

OZNAM

19.8.2020.

PETÍCIA proti návrhu na vyradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina zo siete škôl a za zachovanie Gymnázia, Študentská 4, Snina ako samostatnej školy.

Vážení spoluobčania, milí žiaci, rodičia, absolventi, priatelia,
s prekvapením a nevôľou sme sa dozvedeli, že Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK v týchto dňoch prerokúva odporúčanie Zastupiteľstvu PSK...

Petičný hárok si môžete stiahnuť tu.
Priatelia, ak sa práve nenachádzate v Snine a okolí, môžete nás podporiť aj online: kliknúť tu...

Oznam

9.7.2020.

Oznam

9.7.2020.

Ukončenie dištančného vzdelávania

16.6.2020.

Kritériá pre prijímanie žiakov do I. PRÍMY 8-ročného štúdia
pre školský rok 2020/2021

29.5.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...
Oznam pre uchádzačov o štúdium v 4-ročnom gymnáziu

20.5.2020.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzačov na štúdium posielame 20. mája 2020 na mailové adresy zákonných zástupcov. V nich sú uvedené kódy, pod ktorými si nájdete umiestnenie a pridelené body vo výsledkovej listine (v prílohe)...Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021

7.5.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...
Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu do 1. ročníka 8-ročného štúdia

6.5.2020.

• Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 15. mája 2020 riaditeľovi ZŠ. V prípade otázok nás kontaktujte - 057 7623353.
• Po zverejnení pokynov MŠVVaŠ upravíme kritériá prijímacieho konania a zverejníme ich do 29. 5. 2020. Teraz musíme čakať na ďalšie informácie, buďme trpezliví.
• Prijímacie konanie na 8-ročné gymnázium sa bude konať od 15. 6. do 30. 6. 2020.

Oznam

6.5.2020.

Oznam

29.4.2020.

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

29.4.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...
Rozhodnutie MŠVVaŠ o MATURITE 2020

26.4.2020.

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz...
POZVÁNKA NA VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22.4.2020.

Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00. Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl...


Oznam

22.4.2020.

Zjednocujúce kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov - aktualizácia.
Viac informácií...Oznam

15.4.2020.

Výzva na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu v Snine - oznámenie

15.4.2020.

Na základe vzniknutej mimoriadnej situácie a na základe oznámenia predsedu PSK sa text "Voľby členov rady školy v termíne do 17. apríla 2020 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov." mení na text "Voľby členov...


Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v škole v školskom roku 2019/2020

8.4.2020.

Oznam

30.3.2020.

Aktualizované informácie ohľadom prerušenia prezenčnej formy a zabezpečenia dištančnej formy vyučovania v období od 30. marca 2020 do odvolania.
Viac informácií...


Oznam

24.3.2020.

Milí žiaci, rodičia, učitelia, priatelia školy,
minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling dnes na brífingu po rokovaní vlády oznámil, že sa PRERUŠUJE VYUČOVANIE AŽ DO ODVOLANIA.
Úplne sa ruší Testovanie 9-2020 a ruší sa aj externá časť a písomná forma internej časti MS. Ústna forma internej časti MS sa bude konať do dvoch týždňov...

Oznam

18.3.2020.

Milí žiaci a rodičia,
v súvislosti s aktuálnym vyučovaním dištančnou formou Vás prosím, aby ste v prípade, že Vaše neplnoleté dieťa zo zdravotných, osobných, rodinných alebo akýchkoľvek iných vážnych dôvodov sa nemôže zúčastňovať na vyučovaní a plniť úlohy zadávané učiteľom, informovali o tom triednych učiteľov elektronickou formou, resp. telefonicky....

Oznam

16.3.2020.

Milí žiaci, rodičia, priatelia školy,
v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 bude vyučovanie z dôvodu mimoriadnej situácie prebiehať dištančnou formou predovšetkým prostredníctvom aplikácie Edupage.
V súvislosti s ďalšími informáciami a vyhlásením núdzového stavu prijímam ďalšie preventívne opatrenia...

Zabezpečenie vyučovania počas obdobia 16.3.2020 – 27.3.2020

13.3.2020.

Oznam

11.3.2020.

Oznam pre uchádzačov o štúdium v našom gymnáziu - z preventívnych dôvodov v rámci opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu rušíme s okamžitou platnosťou až do odvolania všetky termíny prípravných kurzov pred prijímacími skúškami.Oznam

9.3.2020.

Programátorská súťaž

20.2.2020.

19. 2. sa žiaci III. TERCIE (E. Maďarčiková, R. Čmiľ, Gaberšek. M. Kočan, D. Potučko) a IV. KVARTY (D. Dzuba, L. Haničák, M. Kriško) zúčastnili programátorskej súťaže iGPH boj, ktorú organizovalo Gymnázium P. Horova v Michalovciach. Všetci súťažili...Informácia o poskytnutí voľna riaditeľkou školy

20.2.2020.

Na štvrtok 20. 02. 2020 poskytujem z organizačných a prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky vody) RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov všetkých tried.
RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka Gymnázia v SnineVideo - Maturanti o maturite

19.2.2020.

Link na video - Ako funguje maturitná skúška?

Link na video - Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Link na video - Ako prebieha maturitná skúška?


Oznam

13.2.2020.

Školský špeciálny pedagóg, voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...
Oznam

13.2.2020.

Školský psychológ, voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...
Oznam

11.2.2020.

Oznam

9.2.2020.

Kam po základnej?

30.1.2020.

Viac informácií na: klikni tu
Veľký prehľad všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: klikni tuOznam

27.1.2020.

Pedagogický asistent – voľné pracovné miesta – vyhlásenie.
Na stiahnutie...
Oznam

27.1.2020.

Školský špeciálny pedagóg - voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...
Oznam

27.1.2020.

Školský psychológ - voľné pracovné miesto – vyhlásenie.
Na stiahnutie...
Oznam

26.1.2020.

Oznam

5.12.2019.

Najväčšia konferencia stredoškolákov - BeREADY v Košiciach

30.11.2019.

8. novembra sa v Aule Maxima na Technickej Univerzite v Košiciach zišlo vyše 400 najlepších študentov zo stredných škôl a gymnázií celého Východného Slovenska, aby sa zúčastnili workshopov a prednášok zameraných na budúcnosť trhu práce. Na študentov čakal bohatý program. Okrem nových...


Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2019

22.11.2019.

V stredu 20. 11. 2019 sa uskutočnil 14. ročník súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov, ktorého organizátorom je Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Ide o súťaž 5-členných družstiev študentov 3. ročníka gymnázií...Meteostanica

19.11.2019.

Priatelia, máme pre Vás skvelú informáciu vďaka nášmu aktívnemu zapojeniu do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie a získaniu IT Science Lab - naša meteostanica umiestnená v areáli školy poskytuje nielen...Gymnazisti na AO na Kolonickom sedle

12.11.2019.

Študenti I. PRÍMY, II. SEKUNDY a III. TERCIE sa dňa 11.11.2019 zúčastnili Dňa Prešovského samosprávneho kraja na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Absolvovali sme program v planetáriu a prehliadku areálu s odborným výkladom. V planetáriu...


PIŠQWORKY

12.11.2019.

Pišqworky sú súťaž v logickej hre piškvorky pre študentov stredných škôl a študentov osemročných gymnázií, ktorý vytvoria päťčlenný tím. Naše gymnázium reprezentovali v tomto školskom roku štyri tímy. Dňa 8. XI. 2019. sme sa zúčastnili oblastného turnaja v Prešove...


Oznam

10.11.2019.

DOD na TUKE

18.10.2019.

Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci tretieho ročníka nášho gymnázia zúčastnili na Dni otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Tento projekt je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk...Aj sninskí gymnazisti na Noci výskumníkov 2019

1.10.2019.

Posledný septembrový piatok už po trinásty krát patrí vo všetkých členských štátoch Európskej únie veľkolepému festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Ide o podujatie, ktoré má širokej verejnosti, všetkým vekovým kategóriám a záujmovým skupinám priblížiť prácu vedcov a výskumníkov...


Slávnosť v Osadnom

26.9.2019.

24. septembra sa naši žiaci zúčastnili návštevy Osadného, kde mali bohatý program - navštívili kryptu s pozostatkami 1025 vojakov z I. svetovej vojny, zúčastnili sa slávnostného odhalenia sochy vojaka Červenej armády pred obecným úradom, ceremoniálu kladenia vencov k pomníku...


Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu

26.9.2019.

Naši žiaci sa 24. septembra zúčastnili exkurzie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, ktorú organizovalo mesto Snina pre vybraných žiakov SŠ, pozreli si Košický zlatý poklad, výstavy Doba ľadová...Oznam

20.9.2019.

Oznam

19.9.2019.

Oznam

5.9.2019.

Oznam

27.8.2019.Karpatské neboobservatórium Kolonicariešené príklady - MAT, FYZ, CHE
© ® 1.7.2010.