Štvrtáci v akcii na Vianočnom benefičnom koncerte

15.12.2017.

Blížiaci sa záver kalendárneho roka je už spätý s adventným obdobím a vianočnými sviatkami. Na Gymnáziu v Snine sa stalo tradíciou v tomto čase pomôcť deťom v núdzi prostredníctvom Vianočného benefičného koncertu. Študenti všetkých ročníkov spájajú svoje sily pre dobrú vec. Inak tomu nebolo ani 15. decembra, kedy sa v priestoroch MSKS v Snine uskutočnil už ôsmy ročník tohto kultúrneho podujatia spojeného s benefíciou. Výťažok z tohtoročného koncertu poputoval do rodiny Sofie a Alexa, dvaapolročných dvojčiat z obce Pichne, ktoré sa od narodenia pasujú s viacerými vážnymi ochoreniami brániacimi im v zdravom vývine.
Program sa niesol vo veselom školskom duchu. V hlavnej úlohe vystúpili študenti štvrtého ročníka a VIII. OKTÁVY, ktorí predviedli výber tých najvtipnejších čísel z triednych stužkových slávností. Diváci mali možnosť absolvovať s nimi rýchlokurz cudzích jazykov, zúčastniť sa hodiny telesnej výchovy, dejepisu, nazrieť do tajov chémie či pozrieť si dobrý film. Karty zamiešal Adam z III. TERCIE a so spevom na pódiu vystúpila Betka z II. B. O zmes ľudovej i komornej hudby a tanca sa postarali členovia FS Šiňava, TS Merlin a tanečného odboru ZUŠ. Súčasťou dopoludňajšieho koncertu bolo vyhlásenie víťazov školskej súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu a následné odmeňovanie víťazných tried. Na záver popoludňajšieho koncertu vystúpila riaditeľka gymnázia, RNDr. Iveta Lazorová a so slovami o pravom zmysle a posolstve Vianoc odovzdala symbolický šek rodine Sofie a Alexa v hodnote 560 €. Všetkým prítomným a účinkujúcim poďakovala za účasť a všetkým zaželala pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Oliver Leško, II.B


Gymnazisti zo srdca

23.12.2016.

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje. V tomto duchu sa niesol tohtoročný v poradí už šiesty Vianočný benefičný koncert Gymnázia v Snine, ktorý sa konal 16.12. 2016 v kinosále Domu kultúry hneď dvakrát – dopoludnia pre žiakov školy a popoludní pre verejnosť. Gymnazisti touto formou benefície každoročne ukončujú kalendárny rok. Tentokrát bol výťažok venovaný Benjamínovi Ptáčkovi, ktorý už desať rokov žije s transplantovaným srdcom. A aj keď sa vďaka vynikajúcej lekárskej starostlivosti a pokroku v medicíne zaradil medzi zdravých ľudí, následky bude pociťovať celý život. Najväčším obmedzením je doživotné užívanie liekov, ktoré potláčajú jeho imunitný systém. Musí si dávať väčší pozor, vyhýbať sa stresom a infekčnému prostrediu a udržiavať sa v takej kondícii, aby jeho telo dokázalo bojovať s pre iných možno banálnymi ochoreniami. To nie je vždy jednoduché zabezpečiť, preto výťažok koncertu bol určený na zabezpečenie vhodných liekov a doplnkov výživy. V závere popoludňajšieho koncertu odovzdala Benjamínovi riaditeľka školy RNDr. Iveta Lazorová symbolický šek s hodnotou 450 eur.
Program zaplnili tance, piesne a scénky študentov zo všetkých ročníkov. Vynikajúce umelecké výkony podali členovia rôznych záujmových organizácií študujúci v našej škole, štvrtáci vo vydarených humorných a sviežich číslach zo stužkových slávností i moderátori večera. Naša vďaka patrí tým inštitúciám, ktoré nezištne poskytli svojich zverencov či priestory. Ďakujeme MsKS v Snine, Súkromnej základnej umeleckej škole v Snine, tanečnému súboru Merlin, Súkromnému centru voľného času Mariána Lojana, Základnej umeleckej škole v Snine a požičovni spoločenských šiat Exkluziv.
Gymnazisti znovu ukázali, že okrem výborných študijných výsledkov disponujú mnohokrát skrytými schopnosťami a talentom. Takmer stovka účinkujúcich dokázala učiteľom, rodičom, spolužiakom i širokej verejnosti, že ak ide o dobrú vec, vedia aj dnešní mladí s nadšením spolupracovať a vytvoriť skutočné kvalitný program, ktorý právom zožal zaslúžený aplauz. Vianočný benefičný program Gymnázia, Študentská 4, Snina je vždy zárukou skvelého umeleckého zážitku, no i dôkazom toho, že všetci gymnazisti s oduševnením dokážu vyložiť srdce na dlaň a ponúknuť ho tým, ktorí to potrebujú.

PaedDr. Silvia Regecová


Vianočný benefičný koncert sninských gymnazistov
Tá naša stužková...

4.1.2015.

V duchu týchto slov popevku známej piesne sa niesol už piaty Vianočný benefičný koncert Gymnázia v Snine, ktorý sa uskutočnil 19. decembra dopoludnia pre žiakov školy a popoludní pre verejnosť. Tentokrát ho mali pevne v rukách budúci maturanti – štvrtáci a oktávania, ktorí priblížili publiku atmosféru svojich nedávnych stužkových slávností. Takmer stovka účinkujúcich študentov plné hľadisko kinosály sninského domu kultúry rozhodne pobavila, rozosmiala, ale i vianočne naladila. Výborný scenár, skvelí režiséri, takmer profesionálni moderátori a zábavné vystúpenia dokázali pripraviť pedagógovia gymnázia v spolupráci so študentmi preto, aby ukázali, že sa mladí ľudia našej školy vedia zapáliť pre dobrú vec a nezištne ponúknuť svoj talent, kreativitu i voľný čas na pomoc iným. Hlavnú úlohu mali v rukách dve moderátorky v úlohe režisérok, ktorých úlohou bolo uviesť hostí postupne do všetkých častí tradičnej stužkovej, akú si tí skôr narodení možno ešte pamätajú a tí mladší sa na ňu ešte len tešia. Po slávnostnom nástupe mladých dám a pánov v spoločenských róbach nasledoval slávnostný príhovor aj dekorovanie stužkami. Takzvané povinné tance boli reprezentované tangom a ľudovým tancom, ktorý vystriedal program zložený z najlepších čísel jednotlivých maturitných tried z ich stužkových slávností. Nezabudlo sa ani na čiernu kroniku. Zástupcovia tried ako tradične pri čítaní kroniky kľačali na vankúšiku, držali v rukách lampášik so sviečkou a vypočuli si na svoju triedu výstižné a vtipné veršíky. Celý program bol popretkávaný piesňami interpretovanými talentovanými študentmi školy v piatich cudzích jazykoch, ktoré sa na gymnáziu vyučujú a, samozrejme, aj v slovenčine. Štvrtáci a oktávania sa takýmto spôsobom v predstihu rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi, ktorí si mohli vychutnať talent študentov, ktorí boli roky oporou každého kultúrneho programu organizovaného školou. Spomeňme hudobné, spevácke a tanečné talenty ako Martin Rusnák, Anka Kislíková, Barbora Turíková, Michaela Harničárová, Mirka Tančáková, Ivo Janko, Tibor Juhás, Denisa Bandurčinová. V úlohe moderátoriek sa znovu zaskveli Diana Kočanová a Simona Psárová. Sme však radi, že títo šikovní mladí ľudia majú v škole svojich nasledovníkov, napr. Simona Ihnáta, Matúša Kepiča či Bibiany Hlivkovej. Vďaka benefičnému koncertu a skvelému publiku dopoludnia i popoludní sa vyzbieralo 380 eur, ktoré poputovali rodinám do Domu humanity Slovenského červeného kríža v Snine, šek prevzala z rúk riaditeľky školy RNDr. Ivety Lazorovej pani Bc. Anna Pavlíková. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili tento benefičný koncert a pomohli skvelej veci, patrí veľká vďaka.

Simona Psárová, Gymnázium Snina


Vianočný benefičný koncert 2012

17.1.2013.

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje. V tomto duchu sa niesol v poradí už tretí Vianočný benefičný koncert sninského Gymnázia, ktorý sa uskutočnil 14. decembra 2012 v kinosále Domu kultúry – dopoludnia pre žiakov školy a popoludní pre verejnosť. Už tradične bol výťažok venovaný na dobročinné účely. V závere popoludňajšieho koncertu odovzdala riaditeľka školy RNDr. Iveta Lazorová šek s hodnotou 700 eur riaditeľke Detského domova v Snine, s ktorým gymnázium úspešne spolupracuje už dlhšiu dobu, Ing. Anne Fariničovej.
To, že sninské Gymnázium je naozaj legendárne, presvedčili prítomných hostí v programe nazvanom Legendy gymka úspešné scénky z Dňa otvorených dverí a zo stužkových slávností, ktoré publikum pobavili i rozosmiali. Kultúrnym zážitkom pre všetkých boli určite spevácke a hudobné výkony študentov v druhom ročníku súťaže piesní spievaných vo všetkých jazykoch vyučovaných v škole – v Gymkovízii. Noblesu a šarm programu dodali nádejní mladí moderátori, punc kvality zasa študenti pôsobiaci v tanečných umeleckých súboroch. Medzi vrcholy koncertu určite patrila pieseň v podaní chovancov Detského domova v Snine a záverečná skutočne veľkolepo zaranžovaná a kvalitne odspievaná skladba Aleluja, ktorá všetkých prítomných vytrhla z predvianočného zhonu a ponúkla im možnosť zamyslieť sa nad skutočným posolstvom Vianoc - nad posolstvom lásky, porozumenia a vzájomnej pomoci.
Gymnazisti znovu ukázali, že okrem výborných študijných výsledkov disponujú mnohokrát skrytými schopnosťami a talentom. Takmer stovka účinkujúcich dokázala učiteľom, rodičom, i spolužiakom, že ak ide o dobrú vec - o pomoc tým, ktorí to v živote naozaj nemajú jednoduché, vedia aj dnešní mladí s nadšením spolupracovať a vytvoriť skutočné kvalitný program, ktorý právom zožal zaslúžený aplauz.

PaedDr. Silvia Regecová, Nikola Hrebeňaková


Vianočný benefičný program gymnazistov

18.1.2012.

Kinosála Mestského kultúrneho a osvetového strediska patrila 16. decembra 2011 sninským gymnazistom, ktorí zorganizovali v poradí druhý ročník Vianočného benefičného programu. Na začiatku tohto projektu rezonovala myšlienka spolupatričnosti a nezištnej pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú – ľuďom odkázaným na druhých – aj na nás. Žiaci gymnázia dokázali túto ideu zhmotniť a naplniť. Pripravili už po druhýkrát veľkolepý program, ktorý dopoludnia predviedli svojim spolužiakom a popoludní širokej verejnosti.
Program bol zostavený z najlepších vystúpení z novembrových stužkových slávností a z Dňa otvorených dverí 2011. Novinkou bola Gymkovízia – súťaž piesní spievaných v jazykoch, ktoré sa vyučujú na sninskom gymnáziu. Programom divákov sprevádzali Mikuláš s anjelom a čertom, na javisko postupne pozývali až 130 účinkujúcich, ktorí sa predstavili v skutočne rôznorodých umeleckých polohách. Nebola núdza o smiech, umelecké zážitky, ale aj o obdiv. Najväčším emocionálnym zážitkom bola pre mnohých nepochybne záverečná Tichá noc, ktorá zaznela v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, španielčine a, samozrejme, v slovenčine – teda vo všetkých jazykoch, ktoré sa gymnazisti učia. Úžasný hudobný doprovod, vynikajúce spevácke výkony a jas sviečok – toto všetkých zúčastnených určite o krôčik priblížilo k najkrajším sviatkom roka. Celý koncert sa niesol vo vianočnej atmosfére, vo vzduchu sa priam vznášala vôňa ihličia a medovníkov, ale najmä všade navôkol bolo cítiť ducha Vianoc, ktorý napĺňa toto obdobie väčšou ohľaduplnosťou a ochotou nezištne pomôcť. Z dopoludňajšieho koncertu sa vďaka dobrovoľnému príspevku študentov gymnázia vyzbieralo 500 eur, ktoré riaditeľka školy RNDr. Iveta Lazorová odovzdala riaditeľovi DSS Osadné PaedDr. Jánovi Šrenkelovi. Popoludní si symbolický šek so sumou 200 eur z rúk riaditeľky gymnázia vyzdvihla vedúca Krízového centra Nádej v Snine Mgr. Alena Šutová.
Žiaci gymnázia aj tento rok dokázali, že patria k tým mladým ľuďom, ktorým nie je ľahostajný osud tých, ktorí nemajú v živote nadelené toľko zdravia a šťastia ako väčšina z nás. Ochotou spolupracovať a účinkovať v benefičnom programe, ale aj dobrovoľným príspevkom a darčekmi vo forme hračiek či oblečenia, ktoré tiež poputovali do DSS Osadné, možno ukázali cestu aj iným mladým ľuďom zo svojho okolia. Krásne je, že sme sa v tom predvianočnom zhone spoločne na okamih zastavili, podali sme pomocnú ruku úplne neznámym ľuďom a tí ju s vďakou prijali. Aj o tom sú Vianoce.

PaedDr. Silvia Regecová


Oznam

20.12.2010.

Z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí spoločne pripravili nádherný predvianočný benefičný program 17. 12. 2010 – MIX najlepších "čísel" z predstavení v učebniach počas Dňa otvorených dverí 16. 11. a tiež z programov tohtoročných stužkových slávností maturitných tried.
V rámci realizácie projektu Euroscola sme sa rozhodli program nazvať "Pomôžme si navzájom" a výťažok z neho vo výške 500,- EUR sme pre krajšie Vianoce venovali zverencom Domova sociálnych služieb v Osadnom.
Program bol jedinečný a zanechal obrovský dojem! Bolo to SUPER!!! Chceme, aby aj rodičia našich žiakov, aj široká verejnosť videli naše talenty a pobavili sa na špecifických scénkach našich expertov.
Repete benefičného programu "Pomôžme si navzájom" sa uskutoční v stredu 22. 12. 2010 o 17.00 hodine v kinosále Domu kultúry. Vstupenky v cene 1,- EURO si pre svojich rodičov, kamarátov a známych kúpite na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hodiny. Výťažok z programu opäť venujeme na charitatívne účely.
RNDr. Iveta Lazorová
riaditeľka gymnázia

© ® 1.7.2010.