Karpatské neboobservatórium Kolonica


Rozvoj kľúčových kompetencií a gramotností v modernej škole
NÁRODNÝ PROJEKT - vzdelávanie pre 21. storočie,
ITA akadémia
EUROSCOLA
Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS)
ERASMUS+
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
Bezpecnenainternete.sk, Zodpovedne.sk, Ovce.sk
Projekt Recyklohry
INOVÁCIA OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA V MODERNEJ ŠKOLE
KARPATSKÉ NEBO
COMENIUS
INFOVEK (Od 1.5.2010 RIRŠ - Rozvoj informatizácie regionálneho školstva)
LET’S SING TOGETHER
MULTIMEDIÁLNE ROZPRÁVKY A PRÍBEHY
ŠKOLA BUDÚCNOSTI
Experimentovanie po nemecky

© ® 1.7.2010.