Karpatské neboobservatórium Kolonica


Pedagogickí zamestnanci školy v školskom roku 2021/2022

pedagogickí pracovníci aprobácia   funkcia kontakt
Vassová Mária, Mgr. ANJ - PED   riaditeľka školy maria.vassova(at)gymsnina.sk
Regecová Silvia, PaedDr.

SJL - OBN   zástupkyňa riaditeľky školy
triedna učiteľka triedy VI. SEXTA
koordinátorka ŠkVP
koordinátorka EUROSCOLA a EPAS
silvia.regecova(at)gymsnina.sk
Barnová Danka, RNDr. MAT - GEG - INF     danka.barnova(at)gymsnina.sk
Britanová Manuškina Irina, Mgr.     pedagogická asistentka (projekt)  
Čorný Miroslav, Mgr. ANJ - ETV - NBI   triedny učiteľ triedy IV. B miroslav.corny(at)gymsnina.sk
Drozdová Tamila, PhDr. FRJ - UJJ - RUJ   triedna učiteľka triedy I. A tamila.drozdova(at)gymsnina.sk
Firdová Andrea, PaedDr. SJA      
Hajtášová Jana, PaedDr. SJL - ETV   triedna učiteľka triedy III. A,
koordinátorka ŽŠR
správkyňa školskej knižnice
jana.hajtasova(at)gymsnina.sk
Ignácová Eva, Mgr. NEJ - NBP   triedna učiteľka triedy IV. KVARTA eva.ignacova(at)gymsnina.sk
Skalová Miroslava Jankaj, Mgr.     školský psychológ (projekt)  
Karľová Nataša, PaedDr. ANJ - RUJ - OBN   triedna učiteľka triedy II. A
vedúca PK CUJ
natasa.karlova(at)gymsnina.sk
Kerekanič Igor, Mgr. NBP      
Kinská Renáta, Ing. CHE - GEG   výchovná poradkyňa renata.kinska(at)gymsnina.sk
Kočan Michal, Mgr. BIO - TŠV   triedny učiteľ triedy III. TERCIA
vedúci PK PRP
koordinátor protidrogových aktivít
michal.kocan(at)gymsnina.sk
Legemzová Michaela, Mgr. BIO - CHE   triedna učiteľka triedy IV. A
koordinátorka environmentálnej výchovy
michaela.legemzova(at)gymsnina.sk
Maďarčíková Martina     pedagogická asistentka  
Malá Andrea, PaedDr. DEJ - OBN   vedúca PK DEJ - OBN - VP
koordinátorka finančnej gramotnosti
koordinátorka ľudských práv
andrea.mala(at)gymsnina.sk
Mika Vladislav, Mgr. TŠV - VYV   triedny učiteľ triedy VII. SEPTIMA vladislav.mika(at)gymsnina.sk
Ontkovič Štefan, Ing. FYZ - INF - THD     stefan.ontkovic(at)gymsnina.sk
Pčolová Martina, PhDr. SJL - RUJ   triedna učiteľka triedy V. KVINTA
vedúca PK SJL
koordinátorka čitateľskej gramotnosti
martina.pcolova(at)gymsnina.sk
Prejsová Sylvia, Mgr. NBG    
Rosičová Martina, Mgr. MAT - FYZ - INF   koordinátorka informatizácie martina.rosicova(at)gymsnina.sk
Vokaľová Kveta, PhDr. DEJ - UJJ - ETV     kveta.vokalova(at)gymsnina.sk
Zapotoková Gabriela, Mgr. NBI      

--

Nepedagogickí zamestnanci školy     funkcia
Vatľaková Martina     vedúca ekonomického oddelenia / účtovníčka
Gičová Štefánia     administratívna asistentka
Hirča Jaroslav     školník
Karľová Gabriela     upratovačka
Koškovská Dana     hospodárka
Pacolová Daniela     upratovačka

© ® 1.7.2010.