Karpatské neboobservatórium Kolonica

    Kritériá prijímacieho konania pre prijímanie žiakov pre školský rok 2021/2022:

   - do 1. ročníka 4-ročného štúdia


    Kam po základnej?

   Viac informácií na: klikni tu
   Veľký prehľad všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: klikni tuArchív testov:

8. ROČNÉ ŠTÚDIUM
  Slovenský jazyk Matematika
2016
2017
2018
2019
4. ROČNÉ ŠTÚDIUM
  Slovenský jazyk Matematika
2016
2017
2018
2019

© ® 1.7.2010.