Karpatské neboobservatórium Kolonicariešené príklady - MAT, FYZ, CHE

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania: Gaudeamus on-line 2021

klikni tu


Virtuálny deň otvorených dverí

klikni tu


KAM PO STREDNEJ - časopis pre stredoškolákov

klikni tu


KAM NA VYSOKÚ?

Sprievodný program: klikni tu

Zoznam vystavovateľov: klikni tu

Viac informácií môžete nájsť na stránke: klikni tu


UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA - Košice

Prírodovedecká fakulta:

Online DOD 2020:


viac informácií...

UNIVERZITA KOMENSKÉHO - Bratislava

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky:


Prírodovedecká fakulta:


75 rokov rozvoja, výskumu a vzdelávania

Fakulta managementu:


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky:

Prezentačné videa...


TECHNICKÁ UNIVERZITA - Košice

Strojnícka fakulta:

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte 14.2.2020


Hutnícka fakulta:

Prezentácia o HF

Prezentačné videa HF:

                 


Stavebná fakulta:


PREŠOVSKÁ UNIVERZITA - Prešov

Prešovská univerzita bude prezentovať svoje fakulty a programy v Humennom.
Podujatie sa uskutoční 28. februára od 10.00 hod. - 12.00 hod. v priestoroch Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné.

Fakulta humanitných a prírodných vied:


UNIVERZITA KARLOVA - Praha

Matematicko - fyzikálna fakulta:


Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Králové:Jednodenná Juniorská Univerzita Karlova - Účastníci Jednodennej Juniorskej UK môžu získať bonifikáciu 5 bodov k prijímacím skúškam. Pre uchádzačov ponúkame tiež veľmi zaujímavý Prípravný kurz k prijímacím skúškam.

Prihláška k štúdiu na FaF UK

Instagram FaF UK


TECHNICKÁ UNIVERZITA - Zvolen

Drevárska fakulta:


UNIVERZITA MATEJA BELA - Banská Bystrica

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov: Promo brožúra
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov: Štúdium
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov: Newsletter
Ekonomická fakulta - Katedra cestovného ruchu: Newsletter


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA - Nitra

Filozofická fakulta - Katedra archeológie:


UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA - Trnava

Fakulta sociálnych vied:


AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA - Liptovský Mikuláš

Prípravné kurzy na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika


INŠTITÚT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - Liptovský Mikuláš


Technologický Inštitút A. Ruprechta - Šamorín-Čilistov

Vážený rodič,

ako možnosť smerovania a uplatnenia Vášho dieťaťa po skončení strednej školy si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Technologický Inštitút A. Ruprechta.
TIAR ponúka 3-ročný vzdelávací program doplnený praxou vo výrobných prevádzkach s istotou zamestnania v našej spoločnosti po jeho ukončení (+ mesačnou mzdou).
Podrobnosti sa dozviete v priloženej brožúre. Ak Vás táto možnosť pre Vaše dieťa zaujme, alebo potrebujete viac informácií, určite nás kontaktujte.

Chemko, a. s. Slovakia
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Poštová adresa:
Priemyselná 720
072 22 Strážske
056 681 4021
monika.marcinova@chemko.sk

I N F O


© ® 1.7.2010.