Školský rok: 1985 - 86
Trieda: IV. A
Triedny učitel: Mgr. Kveta Radová
 1. Anna Balážová
 2. Slavomír Bilý
 3. Vladimír Čop
 4. Pavol Dunaj
 5. Františka Dzurková
 6. Andrej Ferko
 7. Lýdia Filakovská
 8. Radovan Gábor
 9. Marek Gábrik
 10. Kamil Gerboc
 11. Alena Haburajová
 12. Viliam Hajduk
 13. Monika Hojková
 1. Daniela Hudáková
 2. Beáta Chrinová
 3. Valéria Jurcáková
 4. Slavka Kačmárová
 5. Marián Kordiak
 6. Anna Lainzová
 7. Matej Matej
 8. Viera Mindošová
 9. Peter Nevický
 10. Peter Nizký
 11. Magdaléna Piškaninová
 12. Štefan Piškanin
 1. Miroslav Pohl
 2. Michal Rapco
 3. Silvia Rišková
 4. Sylvia Smereková
 5. Daniela Stebilová
 6. Beáta Špániková
 7. Jana Štecková
 8. Evald Štofík
 9. Miroslav Todák
 10. Mária Vasilišinová
 11. Emília Zápotoková
 12. Eva Zimnykovaľová

Trieda: IV. B
Triedny učitel: Nadežda Maliková
 1. Júlia Čurhová
 2. Mária Denalucová
 3. Štefan Gábor
 4. Jana Gajdošová
 5. Ján Gerboc
 6. Eva Gerbocová
 7. Ján Holinka
 8. Mária Holováčová
 9. Jana Hricková
 10. Iveta Hričková
 11. Helena Hudáková
 1. Viliam Huňara
 2. Anna Kapraľová
 3. Sergej Katana
 4. Iveta Klimová
 5. Ľubica Kohutaničová
 6. Anna Kolšovská
 7. Jaroslava Lempeľová
 8. Vasiľ Macejka
 9. Anna Macejková
 10. Zlata Maliňáková
 11. Jozef Paraska
 1. Alena Parasková
 2. Iveta Pekárová
 3. Jozef Rosič
 4. Marián Sisák
 5. Jitka Sivuľková
 6. Helena Starcová
 7. Jana Šalapková
 8. Anna Timková
 9. Božena Vajdová
 10. Mária Valkovičová
 11. Michal Vozár

© ® 1.7.2010.